เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่


ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีเคาน์เตอร์เช็คอินหรือ Row Check-in ทั้งหมด 20 Rows คอยให้บริการการและรองรับผู้โดยสารขณะทำการเช็คอินขึ้นเครื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 1 – 20
Row 1-3 Thai Smile, Thai Airways (เที่ยวบินไปนครเมกกะ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์)
Row 4-5 Kunning Airline ([บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำ)
Row 6-7 Bangkok Airways
Row 18-10 Nok Air
Row 11-12 Nok Scoot
Row 13-17 Air Asia
Row 18-20 Thai Lion Air

 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่

 

นอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินอัตโนมัติ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 เพื่อรองรับจำนวนที่มีจำนวนมากนักท่องเที่ยวขณะทำการเช็คอิน

 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินหาดใหญ่