ห้องรับรองสายการบิน สนามบินหาดใหญ่
       

ห้องรับรองสายการบิน

 ห้องรับรองสายการบิน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่รองรับสายการบินมากมาย ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้าใช้บริการห้องรับรองของสายการบินนั้นๆ รวมถึงห้องรับรองอื่นๆ ภายในสนามบินบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้


Thai Royal Orchid Lounge

บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินหาดใหญ่

 

ห้องรับรองพิเศษ

 

 ห้องรับรองพิเศษ


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หน่วยงานราชการ บุคคลสำคัญ รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่เอกชน ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีห้องรับรองพิเศษไว้คอยบริการ มีทั้งหมด 4 ห้องได้แก่ ห้องโตนงาช้าง ห้องล่องทะเล ห้องสมิหลา และห้องเกาะยอ มีทั้งหมด 4 ห้องได้แก่ ห้องโตนงาช้าง ห้องล่องทะเล ห้องสมิหลา และห้องเกาะยอ

 

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินหาดใหญ่