เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินหาดใหญ่
       

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินหาดใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ 0-7422-7000, 0-7422-7131-3

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินหาดใหญ่

ติดตามสัมภาระสูญหาย

กระเป๋าสูญหาย 

จุดรับเเจ้งกระเป๋าหายเเละรับกระเป๋าคืน ผู้โดยสารสามารถหาสัมภาระได้ที่สำนักงานของสายการบินต่างๆ ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหาย
สามารถติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1