บริการฟรี สนามบินหาดใหญ่
       

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

 

 จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่


จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ ภายในสนามบินหาดใหญ่มีด้วยกัน 4 จุด บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

 

บริการฟรี สนามบินหาดใหญ่

บริการฟรี สนามบินหาดใหญ่

 

ศูนย์รักษาพยาบาล

 

 ศูนย์รักษาพยาบาล (First Aid) สถานพยาบาลของสนามบินตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

บริการฟรี สนามบินหาดใหญ่

บริการฟรี สนามบินหาดใหญ่

บริการฟรี สนามบินหาดใหญ่

ห้องสูบบุหรี่

 ห้องสูบบุหรี่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีห้องสูบบุหรี่ไว้คอยบริการผู้โดยสารเฉพาะที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศเท่านั้น

 

บริการฟรี สนามบินหาดใหญ่